Unga i Piteå vill ha en central mötesplats

Just nu så finns det inga permanenta mötesplatser i centrala Piteå, trots att en undersökning som Piteå kommun själva har gjort, Unga tycker, visar att 84 % av Piteås ungdomar vill ha en mötesplats i centrala Piteå. Piteå kommun har heller inga planer på att starta en verksamhet som riktar sig till ungdomar i nuläget.

– Vi går mest bara runt i stan i cirklar och pratar med varandra. Vi tycker att det är synd att det inte finns någon stans att gå till, säger Samuel Lundberg som är 17 år. Han och hans vänner brukar ofta mötas inne i centrala Piteå när de ska träffas då de saknar en central plats där de kan ses och träffa andra ungdomar.

Just nu finns det ingen samlingsplatser i centrala Piteå som enbart riktar sig till ungdomar, detta sedan fritidsgården Regnbågen stängdes ner 2009. Piteå kommun har istället valt att satsa på något som kallas för mötesplatser, majoriteten av dessa ligger i byarna utanför centrala Piteå och de flesta är stängde på sommaren.  Den mötesplats som finns i centrala Piteå är Ung Kreativ som finns i Kaleidos lokaler på Storgatan och har öppet på onsdagar under de månader då skolan har öppet. Ung Kreativ riktar sig till unga personer som gillar att skapa och vara kreativ, men detta är något som inte tilltalar alla Piteås ungdomar. En undersökning vi själva har genomfört visar att mer än hälften av de tillfrågade ungdomarna aldrig planerar att besöka Ung Kreativ. Trots detta har Piteå kommun inga planer på att öppna exempelvis en fritidsgård.

– Jag tror inte att en ungdomsgård eller en fritidsgård är lösningen på alla problem, säger Helena Stenberg som sitter i kommunstyrelsen i Piteå kommun.

Trots att en undersökning som Piteå kommun själva har anordnat som visar på att 84 % av de tillfrågade ungdomarna vill ha fler mötesplatser i centrala Piteå så har Piteå kommun inga planer att starta något som enbart riktar sig unga i nuläget, istället så hänvisar Helena Stenberg till Kaleido, som är ett allhus som riktar sig både till unga och vuxna:

– Jag tycker att det kan vara bara för ungdomar också, vissa tider, vissa kvällar, men inte hela tiden. Detta kan du höra i lunchtimmen som börjar 12:05.

Helena Stenberg anser att det inte är aktuellt att öppna en fritidsgård i centrala Piteå.

Helena Stenberg anser att det inte är aktuellt att öppna en fritidsgård i centrala Piteå.