Skolverket öppnar stödtelefon för rektorer och lärare

Skolverket introducerade idag på morgonen en telefonlinje som ska fungera som stöd för lärare och rektorer som fått nyanlända elever till sina klassrum. Skolverket har tidigare fått signaler om att många skolor behöver stöd i exempelvis språkutveckling. Att upprätta en telefonsupport är bara en del av Skolverkets långsiktiga insatser som redovisas i den plan som nu presenterats för regeringen.

  • Den plan vi presenterat för regeringen är en pallet av insatser vi tror behövs, säger Åsa Strand som är projektansvarig hos Skolverket.

 Pontus Andersson, PiteFM