Självmorden ökar i Norrbotten

 

Enigt en ny granskning av inspektionen för vård och omsorg, IVO, är antalet självmord i Norrbotten tre gånger så många som i Malmö och dubbelt så många som i Västerbotten. 40 självmord har landstinget i Norrbotten lex Maria- anmält under 2014 och fram till första oktober i år.  André Bengtsson är ordförande i föreningen Connection i Norrbotten, en ideell förening som hjälper människor med psykisk ohälsa. Bengtsson tycker att människor med akut psykisk inte får tillräckligt med stöd och hjälp de behöver. Han hoppas att de nya siffrorna få Norrbottens landsting att satsa mer på psykiatern.

 

Reporter: Tahereh Amiri