Bakis

Av och med:

Fredrik Thermaenius och Felix Svensson

Sänds:
Söndagar 15.03 – 16.00

Repriser:
Torsdagar 10.03 – 11.00
Lördagar 11.03 – 12.00

Beskrivning:

Bakis är programmet du kan vända dig till för en chillad timme av bra snack, skön musik och spännande gäster.
Varje vecka är Felix och Fredrik dina ledsagare i dagen-efter dimman, eller kanske bara trötthets-dimman.
Vi finns till för att göra din eftermiddag så behaglig som möjligt.

Kontakt:

bakis@pitefm.se