Piteå blir utan kvinnojour

I början av juni lägger kvinnojouren i Piteå ner och det kommer inte längre finnas någon ideell verksamhet som kan hjälpa utsatta kvinnor i Piteå-området. Verksamheten kommer istället helt tas över av kommunen, något som kan bli problematiskt då många kvinnor inte vill söka sig till en myndighet på grund av ett bristande förtroende.

När Helena under sommaren för 21 år sedan lämnade sin man, och försökte komma i kontakt med en kvinnojour, fick hon till svar att kvinnojouren var stängd och hänvisades till polisen. Helena kämpade på egen hand utan att höra av sig till någon myndighet, tills hon till slut fick komma i kontakt med kvinnojouren.

80 % av de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer anmäler inte brottet. Att från början vara helt anonym när man söker stöd från kvinnojouren är något som de utsatta kvinnorna eftertraktar, och att komma till en kommun och vara anonym är inte något som är principiellt möjligt då kommunen lyder under offentlighetsprincipen.

Susanna Hestréus och Tim Olsén