På studenternas sida

IMG_1604

Kårerna är en viktig del av Luleå Campus. Fotot: Marianne Myrenstam

Många universitetsstudenter väljer att bli medlemmar i en studentkår. På Luleå tekniska universitet är kårerna populära.

– Kåren skapar en gemenskap, säger Edvin Sladic.

 Edvin Sladic, 21, är medlem i Luleå studentkår. Han berättar att kåren är både viktig och omtyckt.

– Den anordnar många aktiviteter och sittningar. De flesta studenter här är med i någon kår. En av de bästa sakerna är alla rabatter som kommer med medlemskapet. Men det är också bra att man kan vända sig till kåren om man har klagomål på nån kurs eller så. Den är en slags trygghet.

 Studentkårer finns till för att skydda studenters rättigheter och bevaka universitetets och utbildningarnas kvalité. Det är till kåren man kan vända sig om man har klagomål på utbildningen, studiemiljön eller något annat som har med universitetet att göra. Men studentlivet är mer än bara studier. Många kårer jobbar därför för att skapa en rolig fritid för studenterna genom att anordna aktiviteter och evenemang.

Samuel Karlsson, 23, är medlem i Teknologkåren. Han tycker att det bästa med kårerna är att de står på studenternas sida.

– De ska ju värna studenters rättigheter.

Samuel märker egentligen inte av sitt kårmedlemskap i vardagen. Han brukar inte ha så mycket med kårens evenemang att göra. Men han tycker ändå att det är bra att den finns.

– Skulle det strula med studierna någon gång så är kåren en trygghet. Om något inte funkar så finns det alltid någon att vända sig till.

Anna Björn, 25, är medlem i Luleå studentkår. Hon berättar att hon bestämde sig för att gå med i kåren för att spara pengar.

– Jag tycker att man ska vara medlem i en studentkår för att allt blir lite billigare. Man får till exempel rabatt på bio och STUK. Jag blev medlem för att få rabatter.

På Luleå tekniska universitet finns två studentkårer: Luleå studentkår och teknologkåren. Luleå studentkår är till för studenter som läser hälsovetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, lärarutbildning, beteendevetenskap, systemvetenskap eller musik-, medie-, eller skådespelarutbildning. Kåren finns på campus i Luleå och Piteå.

Teknologkåren är till för studenter som läser högskoleingenjör, civilingenjör eller någon annan teknisk utbildning. Teknologkåren finns på LTU:s områden i Luleå, Skellefteå, Filipstad och Kiruna.

Att vara medlem i en studentkår var länge obligatoriskt för svenska studenter. Sen 2010 är kårmedlemskap frivilligt.

 

Filippa Ödmann.