Jämställdhetsmyndigheten- ett steg i rätt riktning

POLITIK. Denise Sundvall

IMG_1557

Ett mål som den nya myndigheten har är att motverka sexuella trakasserier, främst bland unga. Foto: Denise Sundvall

Jämställdhetsmyndigheten fyller 39 dagar i skrivande stund, den 8 februari 2018. Det firar den nya myndigheten med att presenteras på Norrbotten Media Week. Myndigheten fokuserar på att öka jämställdheten i samhället, detta genom att ge stöd, samordna och följa upp inom jämställdhetens områden.

Lena Ag berättar att de på myndigheten bland annat kommer jobba med allt från att sprida kunskap genom att delta och hålla i möten, erbjuda stöd till myndigheter och organisationer, fördela stadsbidrag för jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.

Vidare berättar Lena att den nya jämnställdhetsmyndigheten är en utpräglad expertmyndighet som omfattar frågor som människors hälsa, utbildning och fysiska integritet.

-  Jämnställdhetsmyndighetens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Förutom att sprida kunskap och jobba för jämställdhet i näringslivet jobbar den nya myndigheten med att motverka sexuella trakasserier. Så här säger jämställdhetsmyndigheten:

”Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns och ungas situation ska särskilt belysas.”

Sara Nilsson, utredare för myndigheten, berättar om hur det ser ut i verkligheten för barn och unga idag.

- Var femte tjej mellan tio till sexton år blir sexuellt trakasserad, siffrorna för killar är tio procent. Och medans tjejerna bara blir fler och fler och statistiken ökar, kvarstår killarna på kring tio procent. Det här är någonting myndigheten kommer jobba för att motverka, dels genom att få bort den elaka maskulinitetsnormen som finns. Där killar försöker måla ut andra killar för att vara bög och liknande, som att det skulle vara något dåligt.

Trots att myndigheten fortfarande är ung har de tydligt uppsatta mål, och en målbild som känns helt i linje med #metoo och den väg vårt samhälle måste ta för att bli jämställt.