Denna vecka är våra höga hästar nödvändiga

LEDARE. Mattias Larsson

När jag fick reda på att vi journaliststudenter på Luleå Tekniska Universitet hade fått i uppgift
att täcka Norrbotten Media Week, ställde jag mig först ytterst kritisk till hela åtagandet. Ska
vi medieelever täcka ett evenemang om media, av media, för media? Ska det klappas på
varandras ryggar ytterligare en gång, i denna bransch som så ofta tar sig själv på för stort
allvar? Det pratas ofta om hur media sitter på alldeles för höga hästar, och vad är då denna
rapporteringen om inte ett bevis på just det? Vi riskerar att alienera oss ännu mer från den
publik som i allt större utsträckning tappar förtroende för vad vi gör.

Men sedan tänkte jag ett steg till. Vad är alternativet? Att en hel vecka, där inflytelserika
människor utbildar om medier, inte rapporteras? Att de i tystnad får sprida sitt budskap och
påverka utan att allmänheten får reda på vad som försiggår? Det om något, vore väl att fjärma
sig från det övriga samhället?
Därför skulle jag vilja sträcka mig så långt som att säga att det är viktigt att vi rapporterar från
Norrbotten Media Week. Viktigare än i många andra fall. Öppenhet är nödvändigt för att
undvika att bli diskrediterad.

Därför är kraven på oss denna vecka, högt satta. Vi måste ge er kvalitativa och korrekt
genomförda, journalistiska produkter för att kunna behålla vår trovärdighet som ett objektivt
och informerande medium. Bara genom att ha detta uttalade mål, låter det lätt som att man
redan har sadlat upp på den där höga hästen, men vad vore alternativet?

27848046_10211222057208084_578850919_n

Skribenten Mattias Larsson. Foto: Kalle Strömgren