Alla ska passa in i Norrbotten

SAMHÄLLE. Marianne Myrestam

Utan att döma behöver inte lagar finnas men att döma någon kan ha förödande konsekvenser.
”Alla ska passa in” är utställningen som väcker frågor och medvetenhet kring dömande.

-Det här är en möjlighet för oss att nå ungdomar, en målgrupp som inte kommer till oss lika ofta som
barn, säger Anna Almqvist, utställningsansvarig på Teknikens Hus.
När hon upptäckte utställningen ”Alla ska passa in” bokades den in direkt.

-Mångfaldsfrågan är jätteviktig för oss. Utom att öka intresset för naturvetenskap, teknik och
matematik är syftet med verksamheten även att jobba med mångfald. Vi vill att alla ska passa in i
Norrbotten.

Utställningen har besökt stora centrala muséer som länsmuseer och Teknikens Hus. Den har även
varit på Världskulturmuseet.
-Utställningens syfte är att väcka frågor och medvetenhet kring de dömandeprocesser som till stor
del är automatiska, säger Dragan Mitic, utställningsproducent för ”Alla ska passa in”.
Dragan menar att vi är sociala djur och är beroende av grupper och dess normer.
-Jag är intresserad av vem som hamnar på utsidan och vem som hamnar på insidan, säger Dragan.

”Alla ska passa in” består av nio moduler som för sig själva utgår från diskrimineringsgrunderna. De är
placerade i formen av en oval och på insidan av ovalen har pedagoger möjligheten att jobba med
grupper där man t.ex. kan ha samtal, göra övningar, och titta på filmer. På utsidan av modulerna
finns utdragbara lådor där unga människors berättelser finns om när de känt sig dömda eller dömt
andra.
-Det finns oftast något man kan relatera till och eleverna blir uppmärksammade på att de inte är
ensamma, säger Marlene Merilä, mediepedagog på Teknikens Hus.

Marlene jobbar på Teknikens hus med bland annat gymnasie- och högstadieklasser. Skolpassen är
uppbyggda så att eleverna får frågor i grupper i samband med att de får titta på utställningen och
därefter diskuteras resultaten i helklass.
-Vi har det ju fantastiskt bra i Sverige men diskussioner måste alltid vara levande för att öka
förståelsen för varandra, säger Marlene.

Emelie Nilsson och Kajsa Lundbäck är två elever på ekonomiprogrammet på Luleå gymnasieskola som
gillar utställningen.
-Ibland tänker vi inte på hur vi behandlar varandra och det är viktigt att inte bara dömda utifrån det
man ser, säger Emelie och Kajsa.

Alla ska passa in Bild3

Marlene Merilä, mediepedagog på Teknikens Hus, knyter ett band för att säga förlåt och för att godta
någons förlåtelse. En del i utställningen ”Alla ska passa in”. Foto: Marianne Myrestam

Alla ska passa in Bild2

Anna Almqvist, utställningsansvarig på Teknikens Hus, vill att alla som sett utställningen ska ta med
sig orden ”var inte så snabb med att döma”. Foto: Marianne Myrestam

Alla ska passa in Bild1

Årskurs 1 på ekonomiprogrammet vid Luleå gymnasieskola besökte under tisdagen utställningen alla
ska passa in. Foto: Marianne Myrestam

Fakta utställningen ”Alla ska passa in”.
Utställningen är tillgänglig i Luleå till 8 april.

Är den avslutande delen i det treåriga drama- och museipedagogiska projektet Dömda.
Byggd i samarbete med Arbetes museum, Riksutställningar och Världskulturmuseet.
Finansierad av Allmänna Arvsfonden.
Är en vandringsutställning.
Modulerna har teman: Kropp, ålder, könsroll, klass, tro, kärlek, åsikt, bakgrund, funktionsvariation.