100 miljoner till Norrbotniabanan

Den 27 mil långa Norrbotniabanan kommer allt närmare. I veckan godkände EU att bidra med 100 miljoner kronor till projektets första del, sträckan mellan Umeå och Skellefteå. PiteFM har pratat med Gusten Granström som är VD för Norrbotniabanan AB.

– Ja, det känns fantastiskt, säger Gusten Granström till PiteFM.

De 100 miljonerna från EU kommer att matchas av kommunerna i Västerbotten och Norrbotten och den totala summan blir då 200 miljoner kronor till projektet.

-Pengar kommer att användas till att ta fram de så kallade järnvägsplanerna mellan Umeå och Skellefteå, förklarar Granström.

Järnvägsplanerna innebär att man tydligare kan smalna av de breda järnvägskorridorer som idag tar upp mycket plats. Korridorerna finns för att säkra den framtida dragningen av Norrbotniabanan. Planen är att Norrbotniabanan ska nyttja de befintliga järnvägsspår som idag går genom centrala Piteå.

 

Peter Appelquist, Pite FM